Hỏi về tinh giản biên chế?

Chủ đề   RSS   
 • #573637 15/07/2021

  Hỏi về tinh giản biên chế?

  Xin hỏi, Công chức xin nghỉ việc theo nghị quyết 206/2019/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Ninh, tháng 12/2021 mới được nghỉ nhưng muốn xin nghỉ trước 3 tháng có được không và được hưởng chế độ như thế nào?

   
  813 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thamvu85 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/07/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #574001   28/07/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Tại Nghị quyết 206/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc do tỉnh Quảng Ninh ban hành:
   
  "3. Điều kiện hỗ trợ
   
  Các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được hưởng chính sách hỗ trợ để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc khi có một trong những điều kiện sau:
   
  a) Có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thời gian công tác từ đủ 06 tháng đến đủ 60 tháng trước tuổi nghỉ hưu theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý và thuộc số lượng chỉ tiêu được phê duyệt tại Đề án tinh giản biên chế của cơ quan giai đoạn 2019 - 2021.
   
  b) Có nguyện vọng thôi việc, còn thời gian công tác trên 60 tháng đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý và thuộc số lượng chỉ tiêu được phê duyệt tại Đề án tinh giản biên chế của cơ quan giai đoạn 2019 - 2021."
   
  Anh xem lại có đủ điều kiện hỗ trợ nêu trên hay không? Nếu đủ điều kiện thì được hưởng chính sách theo Khoản 4. Trường hợp anh có đủ điều kiện nhưng xét đến 03 tháng nữa mới đủ điều kiện thì hiện tại nghỉ sớm sẽ không được hỗ trợ anh nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #575630   23/09/2021

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  1. Về đối tượng áp dụng:

  - Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức của đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức);

  - Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện (sau đây gọi chung là viên chức);

  - Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ làm việc trong các cơ quan, tổ chức của đảng, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện (sau đây gọi tắt là hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP);

  - Người làm việc trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại các hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện.

  2. Điều kiện hỗ trợ

  - Có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thời gian công tác từ đủ 06 tháng đến đủ 60 tháng trước tuổi nghỉ hưu theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý và thuộc số lượng chỉ tiêu được phê duyệt tại Đề án tinh giản biên chế của cơ quan giai đoạn 2019 - 2021.

  - Có nguyện vọng thôi việc, còn thời gian công tác trên 60 tháng đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền đồng ý và thuộc số lượng chỉ tiêu được phê duyệt tại Đề án tinh giản biên chế của cơ quan giai đoạn 2019 - 2021.

  Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 206/2019/NQ-HĐND 

  Trường hợp anh thuộc đối tượng trên và đủ điều kiện để được hỗ trợ trước 9/2021 thì anh sẽ được các chính sách hỗ trợ. Nếu không thì anh phải đợi đến 12/2021 để nhận được quyền lợi theo quy định.

   
  Báo quản trị |