Hỏi về quy định xử phạt trong trường hợp không đăng ký biến động khi chuyển mục đích sử dụng đẩt

Chủ đề   RSS   
 • #502140 14/09/2018

  Hỏi về quy định xử phạt trong trường hợp không đăng ký biến động khi chuyển mục đích sử dụng đẩt

  Tôi có một mảnh đất ở, hiện nay đang muốn kinh doanh khách sạn trên đó. Qua tìm hiểu thì tôi được biết mình phải tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 11Thông tư 02/2015/TT-BTNMT được sửa đổi bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có quy định như sau:
   
  "Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 
   
  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: 
   
  a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; 
   
  b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm; 
   
  c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm; 
   
  d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; 
   
  đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp".
   
  Theo đó tôi hiểu là trường hợp của tôi không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền nhưng phải thực hiện việc đăng ký biến động. Vậy nếu tôi chuyển mục đích mà không đăng ký biến động thì có bị xử phạt hay không?
   
  1864 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận