Hỏi về nộp tờ khai mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #507575 14/11/2018

  Hỏi về nộp tờ khai mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  Theo Khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định như sau:

  "Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn."

  => Theo quy định trên thì mình hiểu rằng nếu như đơn vị chưa nhận được thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử thì không phải nộp kèm mẫu số 03 phụ lục đúng không ạ ?

   
  5900 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận