Hỏi về nghị định 126/2021 sửa đổi Nghị định 119/2017

Chủ đề   RSS   
 • #579473 19/01/2022

  Hỏi về nghị định 126/2021 sửa đổi Nghị định 119/2017

  Thưa luật sư, mình xin hỏi vấn đề như sau:

  Khi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả : Buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông tại Khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. Trong quá trình ghi điều khoản áp dụng, thì cách như thế nào sau đây là đúng? 

  + Quy định tại: Khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 sửa đổi, bổ sung tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021

  + Hay ghi là: Điểm a Khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 sửa đổi, bổ sung tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021

   
  191 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579767   28/01/2022

  Hỏi về nghị định 126/2021 sửa đổi Nghị định 119/2017

  Theo quan điểm của mình khi ghi cơ sở pháp lý thì tại chỗ nào được bổ sung, sửa chữa thay đổi thì sẽ ghi phần đã sửa chữa vào. Giống như là Khoản 8 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP như vậy anh có thể ghi theo cách thứ nhất.  
   
  Khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 sửa đổi, bổ sung tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 
   
  Báo quản trị |  
 • #581975   29/03/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (163)
  Số điểm: 950
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 3 lần


  Theo quan điểm cá nhân mình nếu quy định nào bị sửa đổi bổ sung thì mới bổ sung nội dung văn bản sửa đổi bổ sung bạn nhé.Về câu hỏi của bạn, theo quan điểm của mình thì có thể ghi: Điểm a Khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |