Hỏi về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Chủ đề   RSS   
 • #575278 04/09/2021

  Hỏi về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

  Kính chào các anh chị.

  Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: "Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành"

  Vậy cho tôi hỏi: việc cấp giấy chứng nhận căn cứ theo bản án, quyết định của Tòa an đã có hiệu lực hay căn cứ việc bản án, quyết định đó của Tòa án đã được thi hành?

  Xin cảm ơn.

   
  623 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Phamthanhcong1983 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/09/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận