Hỏi về công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp mới nhất?

Chủ đề   RSS   
 • #572319 15/06/2021

  Hỏi về công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp mới nhất?

  Tôi xin hỏi luật sư, mong được giải đáp sớm:

  Thành viên Hội đồng quản trị có quyền mua lại cổ phần của các cổ đông tỏng công ty hay không?

  Nếu xảy ra tranh chấp khiếu kiện giữa các cổ đông khác về vấn đề này thì cơ quan nào có thầm quyền giải quyết, Tòa kinh tế TAND cấp tỉnh hay Trung tâm trọng tài quốc tế? Vấn đề tranh chấp này nên được giải quyết như thế nào?

   
  1693 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaovann0211 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582352   31/03/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hỏi về công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp mới nhất?

  Mình xin chia sẻ quan điểm về việc thành viên Hội đồng quản trị có thể mua cổ phần của cổ đông hay không như sau:

  Hội đồng quản trị là “tổ chức” quản lý công ty cổ phần, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

  Thành viên hội đồng quản trị là các cá nhân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên của Hội đồng quản trị. Tùy vào từng công ty mà số lượng thành viên hội đồng quản trị sẽ là từ 3 đến 11 người. Số lượng thành viên hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ công ty.

  Theo quy định của Luật doanh nghiệp, thành viên của Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, nhưng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh như quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị doanh nghiệp… 

  Mua bán cổ phần trong công ty cổ phần

  Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020

   Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

  a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  b) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán

  bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

  Như vậy, pháp luật không hạn chế quyền mua cổ phần của cá nhân.

  Theo quy định tại khoản 1 điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông. 

  1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.”

  Từ những quy định trên có thể thấy, không có quy định giới hạn khả năng mua cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị tham gia tổ chức quản lý công ty nhưng vẫn tách biệt tỷ lệ cổ phần của mình với công ty. Do đó, thành viên Hội đồng quản trị dù là Cổ đông của Công ty cổ phần hay không là cổ đông vẫn có quyền mua lại cổ phần của cổ đông khác.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dtlanh99 vì bài viết hữu ích
  admin (31/03/2023)