Hỏi về chuyển đổi cổ phần các thành viên trong công ty

Chủ đề   RSS   
 • #544022 22/04/2020

  Hỏi về chuyển đổi cổ phần các thành viên trong công ty

  hiện tại công ty e là cty cổ phần và việc chuyển đổi cổ phần các thành viên trong cty đc cty e lập bằng hđ chuyển nhượng cổ phần và 2 bên đã ký kết. vậy thì có cần xác nhận của ng đại diện theo pl của công ty xác nhận k ạ? e muốn hiểu rõ hơn ở đâu quy định cái này và cụ thể trong luật ạ.

  một lần nữa mong hội luật sư chỉ bảo. e xin chân thành cảm ơn

   
  893 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanmai79 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544129   23/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Giải đáp: Hỏi về chuyển đổi cổ phần các thành viên trong công ty

  Có phải "chuyển đổi cổ phần" mà bạn đề cập là chuyển nhượng cổ phần hay không?

  Đối với việc chuyển nhượng cổ phần thì cần phải xác định thêm những vấn đề sau:

  - Thứ nhất, bên chuyển nhượng  và bên nhận chuyển nhượng cổ phần là cổ đông sáng lập hay là cổ đông phổ thông?

  - Thứ hai, loại cổ phần mà bạn muốn chuyển nhượng là loại cổ phần phổ thông hay cổ phần ưu đãi (ưu đãi cổ tức, ưu đãi biểu quyết, ưu đãi hoàn lại)?

  - Thứ ba, công ty cổ phần của bạn đã được hoạt động được bao lâu rồi?

  Trường hợp, nếu bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều là cổ đông phổ thông và chuyển nhượng cổ đông phổ thông thì theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ phần được tự do chuyển nhượng việc chuyển nhượng cổ phần có thể được thực hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng. Trong trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký mà KHÔNG cần xác nhận của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Lưu ý: 

  1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Doanh nghiệp 2014 này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  2. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, tuy nhiên đối với cổ đông sáng lập thì pháp luật đưa ra một số quy định riêng về việc chuyển nhượng chuyển cổ phần như sau:

  Đối với cổ phần phổ thông:
   
  - Được tự do chuyển nhượng cổ phần nếu từ 03 năm trở lên kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   
  - Nếu vẫn trong thời hạn 03 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì quyền chuyển nhượng sẽ bị hạn chế, cụ thể:
   
  + Cổ đông sáng lập chỉ được quyền chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lâp khác;
   
  + Đối với người không phải là cổ đông sáng lập thì chỉ được chuyển nhượng cổ phần nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Xem chi tiết tại công việc: Quyết định / Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
   
  Đối với cổ phần ưu đãi:
   
  - Cổ phần ưu đãi cổ tức: Được tự do chuyển nhượng.
   
  - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Được tự do chuyển nhượng.
   
  - Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   
  Báo quản trị |