Hỏi về biệt phái viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #554765 12/08/2020

  Hỏi về biệt phái viên chức

  Xin luật sư cho biết: Việc biệt phái các viên chức là cán bộ quản lý hoặc giáo viên ở các trường học lên công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (thời hạn tối đa là 3 năm), có được phép không?

   
  604 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ptpductho vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556231   30/08/2020

  tuanhh18
  tuanhh18
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2020
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Dựa trên quy định tại Luật viên chức 2010 thì viên chức trong quá trình làm việc, tùy vào tình hình cụ thể, người đứng đầu cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập có quyền biệt phái viên chức. Điều 36 Luật viên chức 2010 quy định:
   
  “Điều 36. Biệt phái viên chức
   
  1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.
   
  2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.
   
  [...]”.
   
  Theo đó, trường hợp viên chức là cán bộ quản lý hoặc giáo viên của trường công lập có thể được biệt phái đến Phòng Giáo dục và đào tạo để thực hiện công việc với thời hạn tối đa là 03 năm.
   
  Báo quản trị |