Hỏi về Báo cáo tài chính

Chủ đề   RSS   
 • #514656 28/02/2019

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Hỏi về Báo cáo tài chính

  Luật sư cho tôi hỏi một vấn đề như sau: Công ty tôi nộp báo cáo tài chính năm 2017, nhưng trong năm 2018 có đoàn kiểm tra của cơ quan thuế (kiểm tra không phải thanh tra) và có truy thu một số thuế như thuế TNDN và thuế GTGT. Nhưng đến khi lập báo cáo tài chính năm 2018 có phát hiện sai sót của báo cáo tài chính năm 2017. Vậy bây giờ công ty tôi nộp báo cáo tài chính bổ sung cho năm 2017 thì có phải điều chỉnh lại số tiền bị truy thu thuế do cơ quan thuế đã kiểm tra không hay chỉ cần điều chỉnh số liệu sai sót kế toán phát hiện (số thuế bị truy thu đã hạch toán và lập báo cáo tài chính của năm 2018)

  Xin cảm ơn!

   
  1680 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514658   28/02/2019

  Lunakhung123
  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Theo mình thì trường hợp này được giải quyết như sau:
  Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì
  "Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
  ...
  5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
  a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
  Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).
  Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:
  - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
  - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
  - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.
  Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)."
  Như vậy trong trường hợp này, nếu như năm 2018 phát hiện sai sót trong BCTC của năm 2017 thì anh có thể khai bổ sung Báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định của pháp luật. Riêng đối với số tiền truy thu thuế thì mình thực hiện kê khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế tức là kê khai vào BCTC năm 2018.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #514692   28/02/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (555)
  Số điểm: 6723
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Nếu doanh nghiệp rà soát và phát hiện ra báo cáo tài chính của các năm bị sai thì được kê khai điều chỉnh bổ sung nhưng phải báo trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh,... Vấn đề này bạn có thể chi tiết tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

   
  Báo quản trị |  
 • #514707   28/02/2019

  Trong trường hợp của bạn thì nếu như cơ quan thuế chưa ra quyết định thanh tra, kiểm tra thuế thì công ty bạn hoàn toàn có quyền kê khai bổ sung. Về thủ tục kê khai bổ sung thì bạn ở trên đã dẫn chiếu rồi, bạn có thể tham khảo thêm.
   
  Báo quản trị |  
 • #514726   28/02/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Cho mình hỏi thêm vấn đề này với, hiện nay có bắt buộc nộp báo cáo tài chính qua mạng hay không? Nếu nhà thầu đã nộp báo cáo tài chính qua mạng, nhà thầu tham dự thầu và được yêu cầu nộp Bản sao chứng thực báo cáo tài chính để chứng minh tình hình tài chính thì nhà thầu phải làm sao để đáp ứng yêu cầu?

   
  Báo quản trị |