Hỏi về bài tập môn luật môi trường

Chủ đề   RSS   
 • #538897 17/02/2020

  Hỏi về bài tập môn luật môi trường

  I. Nhận định đúng sai

  1. Các dự án phù hợp với quy hoạch của khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thì không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

  2. Pháp luật môi trường Việt nam cấm nhập khẩu chất thải và phế liệu

  3. Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn tối đa cho phép hành vi xả thải vào môi trường

  II. Doanh nghiệp A triển khai thực hiện dự án khai thác khoáng sản rắn tại địa bàn thuộc ranh giới quản lý của tỉnh X và Y. Hỏi:

  1. Dự án này có phải đánh giá tác động môi trường hay không? Vì sao? 

   2. Nếu có đánh giá tác động môi trường thì cơ quan nào thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM? Vì sao? (2.5 điểm)

   
  3933 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanhuong.24899@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận