Hỏi đáp về việc bãi nhiệm Tổng giám đốc

Chủ đề   RSS   
 • #571468 23/05/2021

  mengngoet

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:21/05/2021
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Hỏi đáp về việc bãi nhiệm Tổng giám đốc

  Cho em hỏi hội đồng thành viên của công ty là cổ đông (góp 40% VĐL) của công ty cổ phần có được ra nghị quyết bãi nhiệm chức danh tổng giám đốc của công ty cổ phần không ạ? (chức danh tổng giám đốc này thuộc về người của công ty cổ đông)

   
  595 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #571718   29/05/2021

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Theo Luật Doanh nghiệp 2020:

  "Điều 153. Hội đồng quản trị

  ...
  2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  ...
  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;"
   
  Hội đồng quản trị hoàn toàn có quyền miễn nhiệm Tổng giám đốc.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  mengngoet (17/06/2021)
 • #571808   30/05/2021

  Wip
  Wip

  Sơ sinh


  Tham gia:31/05/2017
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 48 lần


  Chào bạn mengngoet.

  Quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc Công ty thuộc HĐQT của Công ty. Hội đồng thành viên của Công ty TNHH chỉ có quyền ra nghị quyết quyết định các vấn đề của Công ty mình. Còn đối với Công ty cổ phần mà công ty TNHH đó là thành viên, thì HĐTV của công ty TNHH đó có quyền ra nghị quyết yêu cầu người đại diện phần vốn của mình tại công ty đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông, chứ không có thẩm quyền ra nghị quyết trực tiếp để bãi miễn, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc công ty mà mình là cổ đông.

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Wip vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2021) mengngoet (17/06/2021)