Học sinh THPT được chuyển môn học tự chọn vào cuối năm học

Chủ đề   RSS   
 • #596995 11/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 41865
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1199 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Học sinh THPT được chuyển môn học tự chọn vào cuối năm học

  Ngày 06/01/2023 Bộ trưởng BGDĐT có Công văn 68/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông.
   
  Theo đó, trong trường hợp đặc biệt học sinh THPT được phép chuyển môn học tự chọn vào cuối năm học theo quy định như sau:
   
  Cụ thể, tiếp theo Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023, trước tình hình thực tế hiện nay đối với năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT.
   
  Bộ GD&ĐT hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông như sau:
   
  hoc-sinh-thpt-duoc-chuyen-mon-hoc-tu-chon-vao-cuoi-nam-hoc
   
  (1) Học sinh được chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập
   
  Hiện nay, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. 
   
  Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học.
   
  Điều này nhằm để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng. 
   
  Theo đó, Hiệu trưởng sẽ là người xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.
   
  (2) Học sinh phải cam kết về việc đảm bảo chất lượng 
   
  Trường hợp học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.
   
  Đồng thời, cũng cần có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ.
   
  (3) Trách nhiệm của nhà trường đối với học sinh
   
  Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới. 
   
  Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.
   
  Tại Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 cũng có quy định đối với lớp 10 được lựa chọn chuyển đổi môn học tự chọn đơn cử như sau:
   
  Khi xây dựng các cụm chuyên đề học tập lựa chọn phải phù hợp với định hướng nghề nghiệp; học sinh chỉ được chọn cụm chuyên đề trong các môn học bắt buộc và các môn học đã lựa chọn.
   
  Đối với các môn học có nội dung lựa chọn (Công nghệ, Giáo dục thể chất,  m nhạc, Mĩ thuật) nhà trường xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học để học sinh lựa chọn.
   
  Trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, hiệu trưởng xem xét quyết định và báo cáo Sở GDĐT.
   
  Trong đó, khuyến khích các cơ sở giáo dục trung học triển khai dạy học các môn tự chọn khi nhà trường có điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
   
  Nội dung giáo dục của địa phương và Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thực hiện như mục 1.3 và 1.4 của phần II.
   
  Việc định hướng lựa chọn môn học tự chọn được thực hiện khảo sát nhu cầu học tập các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 nếu các em được vào học lớp 10. 
   
  Các trường THPT phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức trên cơ sở nhu cầu học tập của học sinh và điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhà trường xây dựng các tổ hợp môn học phù hợp. 
   
  Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ giúp học sinh trong việc lựa chọn tổ hợp môn học. tổ chức khảo sát nhu cầu học tập các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 nếu các em được vào học lớp 10. 
   
  Đồng thời khảo sát nhu cầu học tập các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 nếu các em được vào học lớp 10 và tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ giúp học sinh trong việc lựa chọn tổ hợp môn học.
   
  Xem thêm chi tiết Công văn 68/BGDĐT-GDTrH Ngày 06/01/2023.
   
  93 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận