Học sinh gây thiệt hại ai bồi thường?

Chủ đề   RSS   
 • #523465 21/07/2019

  buiquangbinh071214
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (399)
  Số điểm: 4689
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 76 lần


  Học sinh gây thiệt hại ai bồi thường?

  Tình huống như sau: Một nam học sinh lớp 8 trong thời gian đi học đã trốn học đi chơi nét, trong lúc chơi game nóng nảy nên xảy xa xích minh với một người chơi cùng, và kết quả là nam học sinh này đánh người chơi cùng bị trật tay, sưng mặt. Sau khi chữa trị thông báo tiền viện phí và các khoản khác là 10 triệu. Vậy trường hợp này nhà trường hay cha, mẹ của nam học sinh này phải bồi thường?

  Theo Bộ luật dân sự 2015 quy định: Điều 599. bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý

  1. Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

  2. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

  3. Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường.

  - Về phí nhà trường: căn cứ vào Khoản 3, cho rằng nam học sinh này đã vi phạm quy định của nhà trường là trốn học, nhà trường không có cách nào để quản lý được nam học sinh trong trường hợp này do ngoài phạm vi của trường học. Nên sẽ nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm bổi thường.

  - Về phía cha, mẹ: Căn cứ vào khoản 1, cho rằng thời gian gây thiệt hại là thời gian do nhà trường quản lý nên trách nhiệm bồi thường do nhà trường chịu.

  => Quan điểm của tôi trong trường hợp này, nam học sinh đã vi phạm quy định nhà trường là trốn học. Nhà trường không thể nào theo dõi xem nam học sinh này đi đâu, làm gì, cho dù có theo dõi thì cũng không thể bắt về nếu học sinh này không chịu về. Trường hợp này nếu nhà trường phát hiện học sinh trốn học và kịp thời thông báo cho gia đình thì tôi cho rằng nhà trường không có lỗi nên trách nhiệm bồi thường do phụ huynh của học sinh chịu trách nhiệm.

  Quan điểm của các bạn về vấn đề này như thế nào?

   
  2429 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn buiquangbinh071214 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận