Học ngành Hệ thống thông tin quản lý có được xếp vào CDNN Quản trị viên hệ thống hạng III?

Chủ đề   RSS   
 • #585094 03/06/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Học ngành Hệ thống thông tin quản lý có được xếp vào CDNN Quản trị viên hệ thống hạng III?

  Tại Điều 4 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: 
   
  Điều 4. Căn cứ tuyển dụng viên chức
  1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
  2. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụng bao gồm:
  ...
  b) Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm;
  ...
  d) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;
  đ) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;
  e) Các nội dung khác (nếu có).”
  => Về nguyên tắc thì khi muốn tuyển dụng viên chức thì đơn vị cần xây dựng kế hoặc tuyển dụng, xác định vị trí chức danh nghề nghiệp cần tuyển, sau đó dựa trên tiêu chuẩn (về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,…) của chức danh nghề nghiệp đó để tuyển và bổ nhiệm người đủ tiêu chuẩn vào chức danh nghề nghiệp đó chứ không phải căn cứ vào trình độ đào tạo để xếp vào chức danh nghề nghiệp.
  Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng III, tại Điều 9 Thông tư 45/2017/TT-BTTTT:
  Điều 9. Quản trị viên hệ thống hạng III
  ...
  2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
  a) Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên;
  b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ;
  c) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quản trị viên hệ thống hạng III.
  ...
  Tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư 45/2017/TT-BTTTT đã quy định cụ thể về các ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin và các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin bao như sau:
  Điều 2. Giải thích từ ngữ và những từ viết tắt
  1. Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
  a) Các ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - trình độ cao đẳng, đại học;
  b) Các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Sư phạm Tin học, Điện tử - Viễn thông;
  […]
   
  Theo đó, đơn vị sự nghiệp muốn tuyển người có bằng cử nhân vào làm việc ở chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng III (Điểm c Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2018/TT-BNV), về bằng cấp phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý thì đã đáp ứng được yêu cầu về trình độ đào tạo của Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 45/2017/TT-BTTTT. Tuy nhiên, để được trúng tuyển vào thì cần phải đáp ứng được tất cả tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều 9 Thông tư 45/2017/TT-BTTTT.
   
   
   
   
   
  201 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận