Hoạt động kinh doanh BĐS có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #496926 14/07/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Hoạt động kinh doanh BĐS có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp?

  Câu hỏi: Kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp hay không? Đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh có được không?

  Câu trả lời:

  Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có quy định:

  "Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

  a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

  b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

  2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định".

  Như vậy, tùy từng trường hợp (căn cứ vào từng hình thức kinh doanh bất động sản khác nhau) mà sẽ có những quy định là bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp hay chỉ cần đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh là được.

   
  2705 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận