Hoạt động bán nợ có chịu thuế GTGT hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #508884 29/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 11247
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 206 lần


  Hoạt động bán nợ có chịu thuế GTGT hay không?

  Thứ nhất: Hoạt động mua bán nợ được giải thích tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ như sau:

  "Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Nghị định này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

  ...

  2. Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ".

  Thứ hai: Theo quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 4 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, thì hoạt động bán nợ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

  "Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

  ...

  8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

  ...

  đ) Bán nợ;"

   
  3686 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận