Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #492483 24/05/2018

  Hoàn thuế thu nhập cá nhân

  tôi có vướng mắt thế này mong cộng đồng dân luật tư vấn xem có văn bản nào hướng dẫn chỉ giúp tôi:

  - cá nhân công tác tại 1 công ty A đủ năm (từ tháng 1 đến tháng 12/2017) đến ngày 15/3/2018 công ty A cung cấp cho cá nhân đó 1 chứng từ khấu trừ với số tiền khoản 77 triệu đã khấu trừ 10%, cá nhân đó đem chứng từ đó đi hoàn thuế và đã được hoàn, đến 31/3/2018 công ty A lại cấp thêm 1 chứng từ khấu trừ (từ tháng 1 đến tháng 12): 30 triệu chẳn hạn cũng khấu trừ 10% tại nguồn. Hỏi trường hợp này thì làm hồ sơ hoàn thuế như thế nào với cùng 1 thời điểm cung cấp 2 chứng từ, đã hoàn 1 chứng từ? cộng đồng dân luật giúp mình xem có văn bản nào hướng dẫn không nha./. cám ơn

   
  2194 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận