Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #487298 16/03/2018

  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Chào mọi người, Tôi có vấn đề này mong mọi người giúp tôi xem tôi giải quyết như vậy có đúng không?

  Câu hỏi: Ông Trần Văn A là chủ DNTN (Doanh nghiệp tư nhân), trong năm 2014 Ông Trần Văn  A không có thu nhập tại DNTN vì DNTN bị lỗ, và ông A cũng không nhân lương tháng của DNTN. Trong năm 2014 ông A có những hợp đồng tư vấn cá nhân với những đơn vị khác khỏan thu nhập này ông A đã bị KH cấn trừ thuế TNCN 10% Tổng số tiền thuế bị khấu trừ là 20tr

  Cuối năm 2014 sau khi tính tổng các khỏan thu nhập của ông A và tính giảm trừ bản thân cho ông A (108 triệu/năm), tiền thuế lũy tiến từng phần của Ông A cả năm 2014 là 8,5tr (tính theo biểu thuế lũy tiến). Như vây ông A đã nộp thuế nhiều hơn khoản thuế phải nộp là: 11,5tr.

  Trong trường hợp này phần thuế đã nộp dư của ông A có được cấn trừ và chuyển sang phần thuế TNDN của DNTN để tiếp tục khấu trừ cho nhưng năm sau hay không?

  Trả lời

  Về vấn đề thuế TNCN: về bản chất thì đây là tiền của người lao động (của cá nhân), không phải là tiền của người sử dụng lao động (công ty). Nếu như người lao động nộp thừa thuế TNCN (công ty khấu trừ lớn hơn số thuế phải nộp) thì người lao động sẽ thực hiện thủ tục kê khai quyết toán thuế TNCN để đề nghị hoàn thuế TNCN (chứ không tính số tiền này vào tiền thuế của DN để bù trừ nghĩa vụ).

  Về việc kê khai quyết toán thuế TNCN chị tham khảo quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTCThông tư số 156/2013/TT-BTCThông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Về yêu cầu hoàn thuế thì chị thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

  "Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 

  “Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân 

  Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế. 

  Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 

  Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. 

  1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế. 

  Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: 

  - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này. 

  - Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó. 

  2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

   
  4083 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận