Hoàn thành thời gian thử thách quyết định thi hành án treo

Chủ đề   RSS   
 • #583156 29/04/2022

  Hoàn thành thời gian thử thách quyết định thi hành án treo

  Khi kết thúc thời gian thử thách quyết đinh thi hành án treo, người nhận quyết định cần làm gì để được mãn án.

  Tại Khoản 4 Điều 85 Luật thi hành án hình sự 2019 có quy định về thi hành quyết định thi hành án treo:

  4. Trước khi hết thời gian thử thách 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục bàn giao hồ sơ giám sát, giáo dục cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. Vào ngày cuối cùng của thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách. Giấy chứng nhận phải gửi cho người được hưởng án treo, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

  Như vậy, khi cá nhân đã chấp hành xong thời gian thử thách, trách nhiệm của các cơ quan liên quan phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách, trong thời hạn 3 ngày kể trước khi hết thời gian thử thách. Vậy nên, cá nhân liên quan cần chủ động hỏi phía cơ quan/đơn vị quản lý, giám sát để đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận đúng thời hạn.

  Theo quy định tại điều 70 Bộ Luật hình sự 2015

  Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

  1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

  2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

  b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

  c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

  d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

  Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

   

  Nếu bị kết tội thuộc các tội phạm của  Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật hình sự không, Nếu không thuộc thì đương nhiên được xóa án tích nếu đã chấp hành xong thời gian thử thách và không phạm tội mới trong khoảng thời gian trên.

   
  157 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583168   29/04/2022

  Hoàn thành thời gian thử thách quyết định thi hành án treo

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, như vậy mình có thể hiểu án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phài chấp hành hình phạt tù.

   
  Báo quản trị |