Hoàn cảnh nào thì được lập di chúc miệng?

Chủ đề   RSS   
 • #591574 27/09/2022

  Hoàn cảnh nào thì được lập di chúc miệng?

  Tại khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di chúc miệng được coi là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:
  Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng.
  Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
  Như vậy, nếu di chúc miệng đáp ứng đủ 03 điều kiện trên thì được coi là hợp pháp.
   
  Bên cạnh đó, vì di chúc miệng là cơ sở để xác lập quan hệ dân sự liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong thừa kế vì vậy người lập di chúc và người làm chứng cho di chúc miệng cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
   
  Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định khi người lập di chúc trong hoàn cảnh bị đe dọa tính mạng, nguy kịch,…thì người đó hoàn toàn được quyền lập di chúc miệng và phải có người làm chứng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.
   
  75 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591611   27/09/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (186)
  Số điểm: 2265
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 46 lần


  Hoàn cảnh nào thì được lập di chúc miệng?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Mình xin bổ sung trường hợp nếu người chết để lại di chúc miệng không thỏa mãn điều kiện tại khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 đã nêu trên, thì di chúc miệng mà người chết để lại sẽ không có hiệu lực. Lúc này tài sản của họ sẽ được phân chia thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

  1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

  a) Không có di chúc;

  b) Di chúc không hợp pháp;

  c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

  d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

  2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

  a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

  b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

  c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

   
  Báo quản trị |