HỎA TỐC: Tổng cục Hải quan hướng dẫn triển khai giảm 2% thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #603706 01/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  HỎA TỐC: Tổng cục Hải quan hướng dẫn triển khai giảm 2% thuế GTGT

  Ngày 30/6/2023 Tổng cục Hải quan vừa mới ban hành Công văn 3431/TCHQ-TXNK năm 2023 về việc thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15.
   
  Cụ thể, ngày 30/06/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày. 
   
  tong-cuc-hai-quan-huong-dan-trien-khai-giam-2%-thue-gtgt
   
  Nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2023, để triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
   
  Phổ biến Nghị định 44/2023/NĐ-CP đến các đối tượng của thuế GTGT
   
  Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định 44/2023/NĐ-CP tới công chức hải quan tại cơ quan Cục Hải quan, các Chi cục trực thuộc, người khai hải quan làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý, trong đó lưu ý một số nội dung:
   
  (1) về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT)
   
  - Việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hỏa sau: viễn thông, công nghệ thông tin,-kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kế khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
   
  - Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
   
  (2) Về Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT
   
  - Đối với mã số HS ờ cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chì để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hoá thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hoá tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.
   
  - Các dòng hàng cỏ ký hiệu (*) ờ cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.
   
  Hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS
   
  Theo đó, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan:
   
  - Chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.
   
  Mã VB205 không áp dụng cho các trường hợp: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và 10% (theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008).
   
  - Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mà VB205 chi áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 (tương ứng với chi tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).
   
  Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 (có chi tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0h00’ ngày Nghị định có hiệu lực), không được áp dụng suất thuế GTGT 8% (khai bảo mà VB205).
   
  Xem thêm Công văn 3431/TCHQ-TXNK năm 2023 ban hành ngày 30/6/2023.
   
  1077 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (03/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận