Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

Chủ đề   RSS   
 • #517285 27/04/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

  Hiện tại công ty mình có 2 tờ hoá đơn (xuất cùng 1 ngày) cho một khách hàng, giá của mỗi tờ hóa đơn dưới 20 triệu, nhưng tổng hai hóa đơn lại trên 20 triệu. Nếu đơn vị mình thanh toán bằng tiền mặt cho hai hóa đơn đó thì có được khấu trừ thuế GTGT không?

   
  10600 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517290   27/04/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Khoản 5 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC) có quy định:

  "5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

  Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.”

  Như vậy, trường hợp công ty  mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì công ty chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thôi anh nhé.

  Ví dụ: Hóa đơn 1 là 15 triệu, hóa đơn 2 là 10 triệu (mặc dù xuất hai hóa đơn khác nhau nhưng trong cùng một ngày), nếu muốn đưa vào chi phí được trừ, thì công ty anh phải  thanh toán qua ngân hàng anh nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #539483   27/02/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề thắc mắc của bạn hóa đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hay không, thì mình xin đưa ra quan điểm cá nhân của mình về trường hợp bên bạn như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

  Như vậy, trong trường hợp của bên bạn, có 02 tờ hóa đơn xuất cùng một ngày cho 01 khách hàng, 02 hóa đơn thì đều dưới 20 triệu nhưng có tổng hóa đơn trên 20 triệu, nếu thực hiện việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế. Nếu muốn được khấu trừ thuế buộc phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng và có chứng từ thanh toán để thực hiện việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

   
  Báo quản trị |  
 • #539883   29/02/2020

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Bên cạnh đó, còn có trướng hợp hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn mua hàng cùng lập một ngày. Về nguyên tắc trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Tuy nhiên hướng dẫn tại Công văn 77490/CT-TTHT về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn thay thế thì trường hợp lập hóa đơn thay thế (điều chỉnh hóa đơn viết sai) có thể được cơ quan thuế chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, vẫn đáp ứng điều kiện được khấu trừ.

   
  Báo quản trị |  
 • #539941   29/02/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1988)
  Số điểm: 14314
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Chỉ được khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp xuất hóa đơn nhiều lần trong ngày nhưng tổng giá trị trên 20 triệu nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ không được khấu trừ cũng như cũng không được đưa vào chi phí được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #579732   27/01/2022

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1152)
  Số điểm: 8400
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Căn cứ mới nhất tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định như sau:

  Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

  Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.

   

   
  Báo quản trị |