Hóa đơn thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #463433 02/08/2017

  Hóa đơn thuế GTGT

  Mình có nghiệp vụ sau:

  Công ty A thanh toán tiền thuê đất một lần trong khu CN( Chuyển tiền cho Ban QL khu CN) cho công ty B qua Ngân Hàng (thời điểm Cty B chưa thành lập). Giữa Cty A và Cty B chưa phát sinh công nợ hoặc vay vốn (do thời điểm chuyển tiền Cty B  chưa thành lập nên chưa có pháp nhân - chỉ có quan hệ giữa cá nhân và công ty). Sau đó 3 tháng, Cty B được thành lập và BQL KCN xuất hóa đơn GTGT cho công ty B. 

  Vây.
  Hóa đơn GTGT của Cty B có đủ điều kiện để kê khai, khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí theo quy định hay không??
  Nếu không được, đề nghị quý bạn hướng dẫn cách xử lý nghiệp vụ trên theo quy định của Pháp luật để Cty B đủ điều kiện hạch toán theo Quy định.

  Cám ơn các bạn

   
  2862 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận