Hóa đơn đã lập và đã gửi người mua nhưng bị sai thì xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #571482 24/05/2021

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Hóa đơn đã lập và đã gửi người mua nhưng bị sai thì xử lý thế nào?

  Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  "Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này."

  Theo đó, đối với trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

   
   
  1158 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580845   27/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hóa đơn đã lập và đã gửi người mua nhưng bị sai thì xử lý thế nào?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Trong quá trình sử dụng hóa đơn, sẽ không thể tránh được tình trạng hóa đơn bị sai sót, kể cả hóa đơn đã xuất cũng sẽ có trường hợp sai sót. Đối với xử lý hóa đơn điện tử đã xuất mà phát hiện sai sót thì thông tư 78/2021/TT-BTC đã có hướng dẫn cụ thể

  - Nếu hóa đơn đã gửi người mua và các thông tin chỉ sai tên hoặc địa chỉ người mua, người bán cần: Gửi thông báo hóa đơn sai sót lên Cơ quan Thuế; và hông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

  - Nếu hóa đơn đã gửi người mua, sai các thông tin khác tên hoặc địa chỉ người mua, người bán có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý sau: Lập hóa đơn thay thế. Hoặc lập hóa đơn điều chỉnh.

   

   

   
  Báo quản trị |