Hóa chất mới có cần phải đăng ký trước khi lưu thông trên thị trường hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #609430 15/03/2024

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (442)
  Số điểm: 3365
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Hóa chất mới có cần phải đăng ký trước khi lưu thông trên thị trường hay không?

  Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo. Vậy hóa chất mới có cần phải đăng ký trước khi lưu thông trên thị trường hay không? Đồng thôi việc nghiên cứu để tạo ra hóa chất mới có được bảo mật thông tin hay không?

  Hóa chất mới có cần phải đăng ký trước khi lưu thông trên thị trường hay không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật Hóa chất 2007 quy định về việc đăng ký hóa chất mới như sau:

  - Hoá chất mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Hồ sơ đăng ký hóa chất mới, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Hóa chất 2007 bao gồm:

  + Đơn đăng ký hóa chất mới;

  + Tên gọi hóa chất mới theo hướng dẫn của Hiệp hội hóa học cơ bản và ứng dụng quốc tế (IUPAC), công thức hóa học của hóa chất;

  + Thông tin về tính chất lý, hoá và đặc tính nguy hiểm của hóa chất được tổ chức đánh giá hóa chất mới quy định tại Điều 45 Luật Hóa chất 2007 xác nhận.

  - Hồ sơ đăng ký hóa chất mới sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội bao gồm:

  + Các tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Hóa chất 2007;

  + Thông tin về mục đích sử dụng, thời gian sử dụng hóa chất.

  - Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện việc đăng ký hóa chất mới.

  Như vậy, thấy được rằng hoá chất mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hóa chất mới có đặc tính nguy hiểm thì cần phải thông tin như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Luật Hóa chất 2007 quy định về thông tin về đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất như sau:

  - Khi phát hiện dấu hiệu đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm kịp thời báo cáo Bộ Công thương và thông báo cho tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất đó biết.

  - Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có dấu hiệu đặc tính nguy hiểm mới phải báo cáo Bộ Công thương để xem xét, thu thập thêm bằng chứng khoa học về đặc tính nguy hiểm mới.

  - Bộ Công thương có trách nhiệm lập hồ sơ về hóa chất có dấu hiệu đặc tính nguy hiểm mới để tiến hành các biện pháp thu thập bằng chứng khoa học, thử nghiệm bổ sung để xác định đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất.

  - Khi có đủ bằng chứng xác định đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất, Bộ Công thương quyết định áp dụng biện pháp quản lý thích hợp đối với hóa chất đó.

  - Khi đã có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất đó có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung nhãn và phiếu an toàn hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy hiểm mới.

  Như vậy, những loại hóa chất mới trước khi muốn lưu hành trên thị trường đều phải thực hiện việc thông tin về đặc tính nguy hiểm mới cho cơ quan có thẩm quyền xem xét.

  Hóa chất mới có được bảo mật thông tin hay không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật Hóa chất 2007 về việc bảo mật thông tin như sau:

  - Cơ quan, người tiếp nhận khai báo, đăng ký, báo cáo hóa chất có trách nhiệm giữ bí mật thông tin bảo mật theo yêu cầu của bên khai báo, đăng ký, báo cáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Hóa chất 2007.

  - Thông tin bảo mật của bên khai báo, đăng ký, báo cáo bao gồm:

  + Tên và số lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh;

  + Thông tin có liên quan đến bí quyết công nghệ, bí mật thương mại.

  Như vậy, cơ quan, người tiếp nhận khai báo, đăng ký, báo cáo hóa chất có trách nhiệm giữ bí mật thông tin bảo mật theo yêu cầu của bên khai báo, đăng ký hóa chất mới.

   
   
  47 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận