Hỗ trợ người lao động khi Công ty ngừng sản xuất

Chủ đề   RSS   
  • #575991 30/09/2021

    Hỗ trợ người lao động khi Công ty ngừng sản xuất

    Công ty chúng tôi ở Đồng Tháp và đã thực hiện theo chỉ thị 16 hơn 20 ngày. Trong quá trình này chúng tôi thực hiện 3 tại chỗ ở công ty. Hết 21 ngày giãn cách đợt 1, sang đợt giãn cách 14 ngày tiếp theo chúng tôi nhận được công văn của UBND Huyện về việc công ty không đáp ứng được 3 tiêu chuẩn cho công nhân và cho nhà máy tạm dừng sản xuất. Thư viện cho tôi hỏi trong thời gian công ty bị dừng SX có được nhà nước hỗ trợ gì không? chúng tôi phải trả chế độ cho CBCNV như thế nào theo quy định của nhà nước?

     
    190 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận