Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo

Chủ đề   RSS   
 • #593630 03/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo

  Ngày 28/10/2022, Bộ trưởng BTTTT ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2035.
   
  Cụ thể, nội dung nổi bật tại Thông tư quy định một số đối tượng sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh theo quy định sau:
   
  ho-tro-dien-thoai-thong-minh-cho-ho-ngheo-can-ngheo
   
  (1) Điều kiện được hỗ trợ điện thoại thông minh
   
  Đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh: 
   
  - Là hộ nghèo.
   
  - Hộ cận nghèo.
   
  Theo đó, hộ gia đình thuộc đối tượng nêu trên cần đáp ứng được điều kiện được hỗ trợ sau đây:
   
  Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay) thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm BTTTT phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương).
   
  Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.
   
  (2) Đối tượng được hỗ trợ điện thoại tại địa phương
   
  Phân bố điện thoại thông minh và đề xuất danh sách đối tượng được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh tại địa phương được căn cứ như sau:
   
  * Tiêu chí ưu tiên hộ gia đình theo thứ tự sau:
   
  - Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng.
   
  - Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội.
   
  - Hộ nghèo.
   
  - Hộ cận nghèo.
   
  * Trách nhiệm của địa phương 
   
  Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và số lượng điện thoại thông minh do BTTTT phân bổ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:
   
  - Quyết định tiêu chí, cách phân bổ điện thoại thông minh cho các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn.
   
  - Cụ tiết hóa, bổ sung tiêu chí ưu tiên hộ gia đình thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.
   
  Quy định trình tự, thủ tục và chi đạo công tác xét chọn, đề xuất danh sách hộ gia đình được nhận hỗ trợ điện thoại.
   
  Đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Điều 15 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT và theo các tiêu chí ưu tiên.
   
  - Phê duyệt Danh sách hộ gia đình tại địa phương được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và gửi BTTTT theo Mẫu số 02/DS-ĐTTM, Phụ lục T ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT.
   
  (3) Hồ sơ nhận hỗ trợ trang bị điện thoại
   
  Hồ sơ nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh của hộ gia đình bao gồm: 
   
  - Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của chủ hộ hoặc của người đại diện hộ gia đình nhận hỗ trợ (có bàn chỉnh đế đối chiếu).
   
  - Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đang trong thời gian chưa thoát nghèo, cận nghèo.
   
  - Hóa đơn mua điện thoại thông minh của hộ gia đỉnh từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (đối với trường hợp nhận hỗ trợ bằng tiền).
   
  Xem thêm Thông tư 14/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.
   
  484 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593678   04/11/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn.
   
  Chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn
  thông công ích cho hộ gia đình theo 01 trong 02 hình thức:
   
  - Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình (gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp).
   
  - Hỗ trợ bằng tiền (nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực).
   
  Báo quản trị |