Hỗ trợ 03 triệu đồng cho NLĐ thuộc công đoàn bị chấm dứt HĐLĐ do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

Chủ đề   RSS   
 • #605050 28/08/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1849)
  Số điểm: 64405
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1377 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hỗ trợ 03 triệu đồng cho NLĐ thuộc công đoàn bị chấm dứt HĐLĐ do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

  Ngày 25/8, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

  Theo đó, nhằm tiếp tục chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ năm 2023 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người động như sau:

  Sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Nghị quyết 06/NQ-ĐCT, cụ thể:

  Đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ năm 2023 như sau:

  (1) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

  Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ chậm nhất đến ngày 31/3/2024.

  (2) Mức hỗ trợ

  Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn từ 01-03 triệu đồng. 

  Đối với người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.

  Cụ thể:

  - Người lao động bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) có thu nhập tháng bất kỳ thấp hơn lương tối thiểu vùng được hỗ trợ như sau: 

  + Hỗ trợ 01 triệu đồng với lao động là đoàn viên hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ đủ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi... chưa đủ 06 tuổi.

  + Đối với lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc, đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 1 triệu đồng/người, người lao động không phải đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 700.000 đồng/người. 

  - Đối với trường hợp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đoàn viên được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, người lao động được hỗ trợ 1,4 triệu đồng/người.

  - Đối với người bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

  + Hỗ trợ 03 triệu đồng với người là đoàn viên hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ đủ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi... chưa đủ 06 tuổi.

  + Hỗ trợ 2,1 triệu đồng với người không phải đoàn viên.

  Theo đó, đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó nhưng một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách. 

  Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

  Đoàn viên công đoàn, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

  Đoàn viên công đoàn, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/04/2023).

  Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, đã nộp hồ sơ cho các cấp công đoàn theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ sau ngày 31/3/2023 mà công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét quyết định hỗ trợ.

  Trước đó, thực hiện Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, các cấp công đoàn đã dành hơn 114 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ bằng tiền mặt cho 81.676 đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã (có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 31/3/2023.

  Xem chi tiết tại Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ năm 2023 có hiệu lực từ ngày 25/8/2023.

   
  255 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (20/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận