Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có cần đánh dấu bút lục không?

Chủ đề   RSS   
 • #576031 30/09/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có cần đánh dấu bút lục không?

   
  "Điều 57. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
   
  1. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều 56 của Luật này.
   
  2. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục.
   
  Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ."
   
  Theo đó, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính phải được đánh bút lục.
   
   
  274 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578263   23/12/2021

  Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có cần đánh dấu bút lục không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bản. Thông tư 01/2016/TT-BTP quy định “Các bút lục được đánh số theo phương pháp tịnh tiến về số và thứ tự từng tờ tài liệu có trong hồ sơ. Bút lục được đánh số một lần. Số bút lục được đánh vào góc phải, phía trên, mặt trước của từng tờ tài liệu. Mỗi tờ tài liệu được đánh một số bút lục (riêng quyết định thi hành án, bản án, quyết định chỉ đánh một bút lục; trường hợp có nhiều bản án, quyết định thì mỗi bản án, quyết định đánh một số bút lục). Việc đánh số bút lục được thực hiện ngay sau khi thiết lập hoặc tiếp nhận tài liệu, theo trình tự thời gian tiếp nhận. Trường hợp tại một thời điểm tiếp nhận nhiều tài liệu thì đánh số bút lục theo thứ tự thời gian ban hành tài liệu”. Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #578264   23/12/2021

  Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có cần đánh dấu bút lục không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bản. Thông tư 01/2016/TT-BTP quy định các bút lục được đánh số theo phương pháp tịnh tiến về số và thứ tự từng tờ tài liệu có trong hồ sơ. Bút lục được đánh số một lần. Số bút lục được đánh vào góc phải, phía trên, mặt trước của từng tờ tài liệu. Việc đánh số bút lục được thực hiện ngay sau khi thiết lập hoặc tiếp nhận tài liệu, theo trình tự thời gian tiếp nhận. Trường hợp tại một thời điểm tiếp nhận nhiều tài liệu thì đánh số bút lục theo thứ tự thời gian ban hành tài liệu. Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn!

   
  Báo quản trị |