Hồ sơ và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Chủ đề   RSS   
 • #603280 15/06/2023

  Hồ sơ và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

  Tôi chuẩn bị mở một cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tôi có nghe nhiều người nói để được bán lẻ xăng cần phải xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Bạn có thể cung cấp cho tôi thông tin về điều kiện, hồ sơ và thủ tục để được cấp loại giấy chứng nhận này được không?

  1. Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

  Tại Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 18 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

  Cửa hàng xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

  - Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

  - Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  - Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu           

  Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, được bổ sung bởi Khoản 20 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP có quy định về hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu như sau:

  Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

  - Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

  - Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định này;

  - Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của thương nhân cung cấp;

  - Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.      

  3. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

  - Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

  Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu tại Sở công thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

  - Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

  Bước 1: Thương nhân gửi một bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền.

  Bước 2: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

  Bước 3: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.

  Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.      

  Như vậy, để mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì trước tiên Anh cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu với các hồ sơ và thủ tục nêu trên.

   

   

   
  1250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận