Hồ sơ, trình tự thủ tục công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa lần đầu

Chủ đề   RSS   
 • #609822 22/03/2024

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Hồ sơ, trình tự thủ tục công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa lần đầu

  Quyết định 194/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm trong đó có thủ tục công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa lần đầu.

  1. Trình tự, thủ tục công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa lần đầu

  Trình tự, thủ tục công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa được quy định tại tiết 1.1 tiểu mục 1 Mục A Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 194/QĐ-BGTVT năm 2024, cụ thể như sau:

  Đơn vị đăng kiểm nộp hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

  (1) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ; trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn vị đăng kiểm để bổ sung theo quy định.

  (2) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất với đơn vị đăng kiểm về thời gian, địa điểm và phân công đăng kiểm viên để tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đối với người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên.

  Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên, đăng kiểm viên và đơn vị đăng kiểm phải hoàn thành biên bản kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên.

  Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ tối đa 03 (ba) tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  (3) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc sau khi Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được biên bản kiểm tra, Hội đồng công nhận đăng kiểm viên căn cứ tiêu chuẩn đăng kiểm viên và kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ:

  - Nếu đạt yêu cầu thì đề nghị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công nhận đăng kiểm viên, cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên;

  - Nếu không đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho đơn vị đăng kiểm đề nghị công nhận đăng kiểm viên.

  (4) Đơn vị đăng kiểm được quyền đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra lại năng lực thực hành nghiệp vụ đối với người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên sau thời gian tối thiểu 01 (một) tháng kể từ ngày kiểm tra không đạt.

  Đơn vị đăng kiểm nộp 01 Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

  Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện trình tự, thủ tục công nhận đăng kiểm viên theo quy định tại mục (2) và (3) trên đây.

  dang-kiem-vien

  2. Hồ sơ đề nghị công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa lần đầu

  Hồ sơ đề nghị công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa được quy định tại tiết 1.3 tiểu mục 1 Mục A Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 194/QĐ-BGTVT năm 2024, cụ thể như sau:

  - Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu (bản chính);

  TẢI VỀ Mẫu giấy đề nghị

  - Lý lịch chuyên môn của đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính);

  TẢI VỀ Mẫu lý lịch chuyên môn

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính các văn bằng chứng chỉ chuyên môn;

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận đăng kiểm viên theo mẫu.

  Tóm lại, hồ sơ, trình tự thủ tục công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa lần đầu được quy định tại Mục A Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 194/QĐ-BGTVT năm 2024 như trên.

   
  44 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận