Hồ sơ, thủ tục và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #581508 19/03/2022

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (570)
  Số điểm: 44538
  Cảm ơn: 50
  Được cảm ơn 1142 lần
  SMod

  Hồ sơ, thủ tục và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

  Theo quy định tại Luật đất đai 2013, các trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
   
  - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
   
  - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
   
  - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
   
  - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
   
  - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
   
  - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
   
  - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
   
  Và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động theo quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT:
   
  - Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
   
  - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
   
  - Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
   
  - Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
   
  - Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp
   
  chuyen-muc-dich-su-dung-dat
   
  Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
   
  Theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013:
   
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
   
  - Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
   
  - Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
   
  - Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
   
  -  Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;
   
  -  Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
   
  Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
   
  - Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
   
  - Giao đất đối với cộng đồng dân cư.
   
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
   
  Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và  Quyết định 2555/QĐ-BTNMT
   
  Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  - Thành phần hồ sơ:
  Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân gồm các giấy tờ sau:
  + Đơn xin chuyển mục đích sử dụng theo Mẫu số 01.
  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, Sổ hồng).
   
  Bước 2. Nộp hồ sơ
  - Nơi nộp hồ sơ:
  Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.
  Cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
  - Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
   
  Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu
  - Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích.
  - Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  - Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng.
  - Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
  - Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
   
  Bước 4. Trả kết quả
  - Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.
  - Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất); không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
   
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức
   
  Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
  - Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  - Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng).
  - Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản...
   
  Bước 2. Nộp hồ sơ
  - Nơi nộp hồ sơ:
  Cách 1: Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa hoặc nộp tại trung tâm hành chính công đối với một số tỉnh, thành.
  Cách 2: Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
  - Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
   
  Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu
  - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích.
  - Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  - Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích.
  - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
  - Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
   
  Bước 4. Trả kết quả
  Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời gian không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
   
  Mức tiền sử dụng đất phải nộp
   
  Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (được hướng dẫn bởi Điều 4 và Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC), tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân phải nộp tùy theo loại đất ban đầu được chuyển và nguồn gốc sử dụng đất. Số tiền phải nộp từng trường hợp là khác nhau
   
  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 22/03/2022 02:43:32 CH
   
  1225 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  vungockhang868@gmail.com (18/07/2023) admin (23/03/2022) NguyenHong1977 (19/03/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581511   19/03/2022

  NguyenHong1977
  NguyenHong1977

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:19/03/2022
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Hồ sơ, thủ tục và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

  Cho tôi xin hỏi: giá làm sổ đất trồng cây lâu năm tại Bãi Thơm, Phú Quốc 

  là bao nhiêu? Có tính thuế theo m không a?

  hay tính tiền đóng theo sổ?

   
  Báo quản trị |  
 • #583485   30/04/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay các quy định thường xuyên có sự điều chỉnh. Mọi người nên chủ động tìm hiểu để nắm được quy định mới của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #583634   30/04/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Hồ sơ, thủ tục và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Mình muốn bổ sung thêm một điều đó là:

  Chi phí để thẩm định hồ sơ về chuyển đổi mục đích sẽ khác nhau tùy thuộc quyết định mức thu của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với tổ chức thì mức thu phí thẩm định hồ sơ khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ cao hơn so với hộ gia đình, cá nhân.

   
  Báo quản trị |  
 • #584435   29/05/2022

  Hồ sơ, thủ tục và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp phải xin phép hoặc chỉ cần đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy chúng ta cần xác định những trường hợp phải xin phép và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tránh mất thời gian và tiền bạc.

   
  Báo quản trị |  
 • #584490   29/05/2022

  Hồ sơ, thủ tục và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Việc chuyển mục đích sử dụng đất là việc chuyển mục đích sử dụng so với những gì đã ghi trong giấy tờ đất. Có một số trường hợp chuyển đổi thì cần xin phép một số thì không. Người dân cần nắm bắt những quy định này để thực hiện đúng nghĩa vụ tránh vi phạm để bị xử phạt. 

   
  Báo quản trị |