Hồ sơ, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận QSSDĐ (sổ đỏ)

Chủ đề   RSS   
 • #571664 29/05/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1920)
  Số điểm: 13419
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Hồ sơ, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận QSSDĐ (sổ đỏ)

  Tại khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định:
   
  "Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
   
  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;"
   
  Như vậy, trong trường hợp có sót về thông tin nêu trên thì mới thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.
   
  Đồng thời, tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:
   
  "Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp
   
  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính."
   
  Về thành phần hồ sơ, khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT có quy định:
   
  "Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận
  ...
  3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:
   
  a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;
   
  b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp."
   
  => Tóm lại, trong trường hợp có sai sót cần đính chính thì cần liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của chi nhánh VPĐKĐĐ nơi có mảnh đất này để họ hướng dẫn thủ tục, về thành phần hồ sơ thì như trên, không quá phức tạp, tại sẽ có mẫu sẵn để mình điền thông tin.
   
  565 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận