Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim theo quy định mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #610965 26/04/2024

  Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim theo quy định mới nhất

  Hoạt động điện ảnh là một ngành kinh tế sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, sử dụng tài năng nghệ thuật, tiềm năng văn hóa kết hợp với công nghệ và kỹ năng kinh doanh để tạo ra tác phẩm điện ảnh và dịch vụ điện ảnh.
   
  Trong quá trình hoạt động điện ảnh các cơ sở phổ biến phim điện ảnh cần phải thực hiện phân loại phim theo đúng độ tuổi. Và việc cấp Giấy phép phân loại phim hiện nay được quy định tại Điều 27 Luật Điện ảnh 2022 như sau:
   
  Thẩm quyền cấp Giấy phép phân loại phim
   
  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép phân loại phim phổ biến trong rạp chiếu phim; tại địa điểm chiếu phim công cộng; trên không gian mạng; tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam;
   
  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
   
  - Giấy phép phân loại phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp có giá trị trong toàn quốc.
   
  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim
   
  - Văn bản đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL
   
  - Bản sao văn bản chứng minh quyền sở hữu phim hoặc quyền sử dụng phim hợp pháp;
   
  - Bản phim hoàn chỉnh;
   
  - Bản thuyết minh phim bằng tiếng Việt đối với phim nước ngoài.
   
  Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim
   
  - Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   
  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  Trường hợp phim phải điều chỉnh nội dung hoặc hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản phim đã điều chỉnh nội dung, 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép.
   
  =>> Như vậy trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim được thực hiện theo quy định nêu trên.
   
  74 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận