Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Chủ đề   RSS   
 • #512334 15/01/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1414)
  Số điểm: 11856
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

  Thứ nhất: Về hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kiểm tra quy định tại Điều 70 của Luật khoáng sản 2010. Cụ thể:

  "Điều 70. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

  1. Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

  b) Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản;

  c) Dự án đầu tư khai thác tận thu khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

  d) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;

  đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bao gồm:

  a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

  b) Báo cáo kết quả khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn.

  3. Hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bao gồm:

  a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

  b) Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép;

  c) Đề án đóng cửa mỏ".

  Ngoài ra, có thể kiểm tra thêm quy định tại Điều 52 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

  Thứ hai: Về thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kiểm tra quy định tại Điều 71 của Luật khoáng sản 2010. Cụ thể:

  "Điều 71. Thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

  1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

  2. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được quy định như sau:

  a) Tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

  b) Tối đa là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

  3. Chính phủ quy định thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản".

  Ngoài ra, có thể kiểm tra thêm quy định tại Điều 64 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

   
  2851 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận