Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

Chủ đề   RSS   
 • #601791 13/04/2023

  Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

  Hiện tại, hình thức quảng cáo bằng băng-rôn đang khá được nhiều tổ chức sử dụng để quảng cáo dịch vụ, sản phẩm của mình. Vậy đối với hình thức quảng cáo này có những quy định riêng thế nào để có thể tiến hành thực hiện.

  1. Các phương tiện quảng cáo hiện nay

  Căn cứ theo Điều 17 Luật Quảng cáo 2012 các phương tiện quảng cáo bao gồm: 

  -Báo chí.

  -Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; 

  -Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác; bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; 

  -Phương tiện giao thông; hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm; 

  -Chương trình văn hoá, thể thao; người chuyển tải sản phẩm quảng cáo;

   -Vật thể quảng cáo,...

   

  2. Nội dung trên quảng cáo có bắt buộc phải hoàn toàn bằng tiếng việt

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Luật Quảng cáo 2012quy định trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt. Trừ các trường hợp như sau:

  Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt;

  Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

  Ngoài ra, trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

  Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo và Chính phủ quy định về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

  Theo đó, không phải tất cả các nội dung quảng cáo đều bắt buộc phải thể hiện nội dung bằng tiếng việt mà còn có các trường hợp ngoại lệ như trên.

  3.Quảng cáo trên băng rôn cần tuân theo quy định thế nào?

  Căn cứ theo Điều 27 Luật Quảng cáo 2012 quảng cáo trên băng rôn cần tuân thủ các quy định:

  Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

  Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

  Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:

  Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;

  Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

  Băng rôn có nội dung tuyên truyền truyền thì về hình thức cần đảm bảo:

  Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;

   Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

  Ngoài ra, thời hạn để treo băng rôn là 15 ngày.

  4. Hồ sơ quảng cáo trên băng rôn bao gồm

  Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.

  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

  Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20  Luật quảng cáo 2012 

  Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

  Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

   Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

   Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

   Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng

  Như vậy để tiến hành đăng ký quảng cáo theo hình thức băng rôn cần phải lưu ý những quy định nêu trên.

   
   
  361 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận