Hồ sơ quyết toán thuế, mẫu tờ khai thuế TNCN năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #598515 04/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hồ sơ quyết toán thuế, mẫu tờ khai thuế TNCN năm 2023

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc kiểm tra các số liệu về thuế của bất kỳ tổ chức hay cá nhân là đối tượng của thuế. Thông thường hằng năm sau kỳ nghỉ Tết đều phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.
   
  Để có thể quyết toán thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân cần phải chú ý thời hạn quyết toán và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kê khai đúng thủ tục theo các quy định sau:
   
  1. Quyết toán thuế TNCN là gì?
   
  Hiện hành pháp luật về thuế chưa có giải thích quyết toán thuế TNCN là gì nhưng có thể hiểu đơn giản quyết toán thuế TNCN là việc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho đơn vị tổ chức trả thu nhập tiến hành kê khai số thuế TNCN trong một năm tính thuế với cơ quan Thuế về các vấn đề bao gồm: 
   
  - Số thuế cần phải nộp thêm.
   
  - Hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.
   
  Thông thường, người lao động nếu làm việc cho doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện việc quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế vì doanh nghiệp đã ủy quyền đại diện quyết toán thay.
   
  ho-so-quyet-toan-thue-mau-to-khai-thue-tncn-nam-2023
   
  2. Đối tượng thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2023
   
  Thuế TNCN đối với doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế căn cứ điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
   
  2.1 Doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công
   
  Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. 
   
  Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
   
  2.2 Ủy quyền quyết toán thuế TNCN
   
  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:
   
  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. 
   
  2.3 Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế
   
  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong khi có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: 
   
  - Cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.
   
  - Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
   
  - Cá nhân có thu nhập từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%.
   
  - Cá nhân được doanh nghiệp mua bảo hiểm không bắt buộc mà đã trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%.
   
  3. Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023
   
  Thời hạn quyết toán thuế TNCN sẽ được công bố sau khi kết thúc kỳ đóng thuế của năm đó. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
   
  - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.
   
  - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
   
  - Chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
   
  Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.
   
  Do đó, thời hạn quyết toán thuế TNCN của năm 2022 sẽ vào các móc thời gian sau:
   
  - Chậm nhất là ngày 31/3/2023 đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.
   
  - Chậm nhất là ngày 30/4/2023 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
   
  4. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023
   
  4.1 Hồ sơ quyết toán thuế đối cá nhân có thu nhập từ tiền lương với cơ quan thuế
   
  (1) Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
   
   
  (2) Phụ lục bảng giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
   
   
  (3) Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
   
  (4) Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
   
  (5) Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.
   
  (6) Ngoài ra cần cung cấp bản chụp CMND, Sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động,… (trong một số trường hợp)
   
  4.2 Hồ sơ quyết toán thuế đối cá nhân, tổ chức trả tiền lương, tiền công
   
  (1) Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu 05/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
   
   
  (2) Phụ lục bảng kê khai chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần tại mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
   
   
  (3) Phụ lục bảng kê khai chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần tại mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
   
   
  (4) Phụ lục bảng kê khai chi tiết cá nhân thuộc giảm trừ gia cảnh tại mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
   
   
  4.3 Hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân thực hiện ủy quyền cho tổ chức
   
  Theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
   
   
  13612 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  helennguyen735 (10/02/2023) admin (07/02/2023) ThanhLongLS (04/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599582   28/02/2023

  Hồ sơ quyết toán thuế, mẫu tờ khai thuế TNCN năm 2023

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hưu ích. Quyết toán thuế không chỉ là trách nhiệm của cá nhân người lao động mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động. Người lao động nên nắm rõ quy định về hồ sơ cũng như thời gian quyết toán thuế thu nhập cá nhân để tránh bị xử phạt nếu quá thời hạn mà chưa thực hiện quyết toán thuế. Đối với doanh nghiệp cũng cần phải nắm rõ quy định đặc biệt là về thời gian phải thực hiện quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp có trách nhiệm quyết toán thuế thay cho người lao động khi được ủy quyền để tranh bị xử phạt nếu thực hiện không đúng thời gian theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #600553   26/03/2023

  phstay0125
  phstay0125

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:10/03/2023
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Hồ sơ quyết toán thuế, mẫu tờ khai thuế TNCN năm 2023

  Tôi thực sự rất là đau đầu khi tiến hành các thủ tục liên quan đến kế toán - thuế, tuy nhiên, khi đọc được bài viết của tác giả, công việc của tôi được cải thiện rất nhiều, thậm chí tôi có thể tự thực hiện những thủ tục liên quan đến thuế, kế toán khi quyết toán thuế doanh nghiệp năm 2023. Mình cảm ơn tác giả rất nhiều.

   
  Báo quản trị |  
 • #601036   30/03/2023

  vantienggg2000
  vantienggg2000

  Sơ sinh

  Vietnam --> Quảng Ngãi
  Tham gia:21/03/2023
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Hồ sơ quyết toán thuế, mẫu tờ khai thuế TNCN năm 2023

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Nội dung bài viết vô cùng hữu ích. Tôi rất khổ sai khi đi thực hiện công tác khai thuế này. Tuy nhiên, sau khi đọc được bài viết của tác giả tôi đã phần nào được hiểu rõ về tờ khai thuế này. Và từ nay tôi có thể tự mình điền vào tờ khai khi đi khai thuế

   

   

   
  Báo quản trị |