Hồ sơ mời thầu giai đoạn hai theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ gồm những nội dung gì?

Chủ đề   RSS   
 • #594902 30/11/2022

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (172)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Hồ sơ mời thầu giai đoạn hai theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ gồm những nội dung gì?

  Theo khoản 1 Điều 46 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai như sau:
   
  Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai
  1. Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn hai:
  a) Căn cứ lập hồ sơ mời thầu:
  Ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này, khi lập hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, phải tham khảo đề xuất của các nhà thầu tham dự thầu giai đoạn một;
  b) Nội dung hồ sơ mời thầu:
  Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (đối với gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, trong hồ sơ mời thầu không cần quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu song cần yêu cầu nhà thầu cập nhật thông tin về năng lực của nhà thầu), tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá), xác định điểm giá và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp (đối với trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá) và các nội dung liên quan khác theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 7, 8 Điều 12 và Điều 24 của Nghị định này. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
   
  Như vậy, hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm:
   
  - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (đối với gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, trong hồ sơ mời thầu không cần quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu song cần yêu cầu nhà thầu cập nhật thông tin về năng lực của nhà thầu)
   
  - Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá)
   
  - Xác định điểm giá và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp (đối với trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá)
   
  - Các nội dung liên quan khác theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 7, 8 Điều 12 và Điều 24 của Nghị định này.
   
  Lưu ý: Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng..
   
  118 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594921   30/11/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Hồ sơ mời thầu giai đoạn hai theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ gồm những nội dung gì?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin này.

  Theo bài viết cũng như những tìm hiểu của bản thân, hồ sơ mời thầu thật sự rất phức tạp. Chỉ là hồ sơ mời thầu thôi có dài lên đến hàng chục trang và bên mời thầu phải điền đầy đủ và hoàn thiện trước khi gửi cho các bên liên quan.

   
  Báo quản trị |