Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Chủ đề   RSS   
 • #599256 27/02/2023

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi

  Theo Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT:
  "Điều 5. Hồ sơ khám giám định lần đầu
  1. Hồ sơ khám giám định lần đầu do tai nạn lao động:
  ...
  d) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án quy định tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp người lao động không điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn lao động và tổn thương đề nghị giám định.
  Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ tổn thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn định.
  ...
  3. Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động:
  a) Giấy giới thiệu đề nghị giám định của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng trong đó người lao động tự khai rõ trong giấy đề nghị các thương tật, bệnh tật đề nghị khám giám định;
  b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:
  - Tóm tắt hồ sơ bệnh án;
  - Giấy xác nhận khuyết tật;
  - Giấy ra viện;
  - Sổ khám bệnh;
  - Phiếu khám bệnh;
  - Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  - Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;
  - Biên bản giám định y khoa lần gần nhất đối với ngườ
  - Phiếu kết quả cận lâm sàng;i đã được khám giám định;
  c) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.”.

  Như vậy, hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động gồm các giấy tờ nêu trên.

   
  110 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maithuan415 vì bài viết hữu ích
  admin (14/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận