Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Chủ đề   RSS   
 • #611656 17/05/2024

  Quocbao610

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:03/11/2023
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép được quy định tại Nghị định 34/2024/NĐ-CP.

  1. Hàng hóa nguy hiểm

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 34/2024/NĐ-CP, hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

  giay-phep-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem

  2. Nội dung Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

  Nội dung Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm được quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 34/2024/NĐ-CP bao gồm:

  - Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của đơn vị được cấp giấy phép; họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật;

  - Loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm;

  - Hành trình, lịch trình vận chuyển (áp dụng đối với trường hợp cấp theo chuyến);

  - Thời hạn của giấy phép.

  Đối với trường hợp cấp theo từng chuyến hàng phải có thêm thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện, người áp tải (áp dụng đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm quy định phải có người áp tải).

  Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có hiệu lực trên toàn quốc. Thời hạn của giấy phép theo đề nghị của người vận tải nhưng tối đa không quá 24 tháng và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

  3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép được quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 34/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  - Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục IVa Nghị định 34/2024/NĐ-CP;

  TẢI VỀ Giấy đề nghị

  - Hồ sơ chứng minh sự thay đổi về thông tin liên quan đến giấy phép.

  4. Thủ tục đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

  Thủ tục đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm được quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 34/2024/NĐ-CP như sau:

  - Người vận tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 34/2024/NĐ-CP đến cơ quan cấp Giấy phép.

  Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có sai lệch thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép thẩm định hồ sơ, ban hành văn bản điều chỉnh nội dung Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Trường hợp không đồng ý, cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

  Tóm lại, hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép gồm đơn đề nghị và hồ sơ chứng minh sự thay đổi về thông tin liên quan đến giấy phép.

   
  35 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận