Hồ sơ đánh giá, xếp loại công viên chức lĩnh vực LĐTBXH năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #595165 02/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hồ sơ đánh giá, xếp loại công viên chức lĩnh vực LĐTBXH năm 2022

  Ngày 30/11/2022, Bộ LĐTBXH ban hành Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022.
   
  Theo đó, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức lĩnh vực LĐTBXH năm 2022 như sau:
   
  ho-so-danh-gia-xep-loai-cong-vien-chuc-linh-vuc-ldtbxh-nam2022
   
  Cụ thể, về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời điểm và quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
   
  Sau khi thực hiện quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP, trên cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ như sau:
   
  Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Bộ, đơn vị gửi hồ sơ đánh giá về Bộ trước ngày 15/12/2022 để trình Lãnh đạo Bộ đánh giá và xếp loại chất lượng. Hồ sơ gồm:
   
  (1) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân.
   
  Tại mục III Ý kiến nhận xét, đánh giá của Thứ trưởng phụ trách đề nghị cá nhân để cách khoảng 15 dòng mục IV.
   
  Tại đó, ghi nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ hoàn thiện sau khi Bộ trưởng có ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng đối với từng Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ.
   
  (2) Biên bản cuộc họp.
   
  (3) Nhận xét bằng văn bản của cấp ủy đảng cùng cấp.
   
  (4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
   
  Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ quản lý hồ sơ: Đơn vị gửi Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và tài liệu lưu hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
   
  Đồng thời, báo cáo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và Bảng tổng hợp kết quả (Biểu mẫu sổ 01, số 02 kèm theo) gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 26/12/2022.
   
  Xem thêm Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB ban hành ngày 30/11/2022.
   
  275 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận