Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên thuộc Bộ Công Thương năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #598518 04/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên thuộc Bộ Công Thương năm 2023

  Bộ Công Thương vừa có Công văn 434/BCT-TCCB ngày 31/01/2023 về tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/ giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2023.
   
  Theo đó, rà soát, bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
   
  ho-so-dang-ky-du-thi-thang-hang-cdnn-giang-vien-thuoc-bo-cong-thuong-nam-2023
   
  (1) Hồ sơ đăng ký dự thi giảng viên cao cấp (hạng I) bao gồm:
   
  - Đơn đăng ký dự thi thăng hạng CDNN Giảng viên cao cấp (hạng I) (mẫu số 1a đính kèm).
   
   
  - Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức (mẫu số 2 đính kèm).
   
  - Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (mẫu số 3a đính kèm).
   
   
  - Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:
   
  + Bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;
   
  + Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học/ Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022;
   
  + Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
   
  - Quyết định bổ nhiệm giảng viên chính (hạng II), mã số: V.07.01.02 và quyết định bổ nhiệm chức danh tương đương (nếu có).
   
  - Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo, hướng dẫn học viên/ nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/ luận án tiến sĩ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý kèm theo các minh chứng (Bản sao các quyết định giao nhiệm vụ hướng dẫn tiến sĩ, thạc sĩ.
   
  - Bản sao bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ hoặc quyết định công nhận tốt nghiệp của người học được giao hướng dẫn; 
   
  - Bản sao quyết định hoặc hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
   
  - Biên bản nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
   
  - Bản sao bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế và các tài liệu minh chứng kèm theo.
   
  - Bản sao bài báo khoa học đã công bố, sách phục vụ đào tạo đã được thẩm định và nghiệm thu theo quy định.
   
  - Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách phục vụ đào tạo của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học).
   
  (2) Hồ sơ đăng ký dự thi giảng viên chính (hạng II)
   
  - Đơn đăng ký dự thi thăng hạng CDNN Giảng viên chính (hạng II) (mẫu số 1b đính kèm).
   
  - Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức (mẫu số 2 đính kèm).
   
  - Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (mẫu số 3b đính kèm).
   
   
  - Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN giảng viên chính (hạng II) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:
   
  + Bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.
   
  + Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học hoặc chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022;
   
  + Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
   
  - Quyết định bổ nhiệm CDNN giảng viên (hạng III), mã số: V.07.01.03 và quyết định bổ nhiệm chức danh tương đương (nếu có).
   
  - Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý kèm theo các minh chứng (Bản sao quyết định hoặc hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
   
  - Biên bản nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
   
  - Bản sao bài báo khoa học đã công bố, sách phục vụ đào tạo đã được thẩm định và nghiệm thu theo quy định.
   
  - Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách phục vụ đào tạo của người đứng đầu cơ sở GDĐH).
   
  Xem thêm Công văn 434/BCT-TCCB ban hành ngày 31/01/2023.
   
  165 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận