Hồ sơ đăng kiểm cho trang bị an toàn tàu biển theo QCVN 42:2015/BGTVT

Chủ đề   RSS   
 • #605940 06/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74851
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hồ sơ đăng kiểm cho trang bị an toàn tàu biển theo QCVN 42:2015/BGTVT

  Tàu biển cần trang bị an toàn đúng quy chuẩn kỹ thuốc qua gia, vậy theo QCVN 42:2015/BGTVT, trang bị an toàn tàu biển cần đáp ứng những điều kiện gì về giám sát kỹ thuật và hồ sơ đăng kiểm?

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về trang bị an toàn tàu biển, theo đó quy định về quản lý trang bị an toàn tàu biển, cụ thể về giám sát kỹ thuật và hồ sơ đăng kiểm như sau: 

  Quy định về giám sát kỹ thuật và hồ sơ đăng kiểm

  (1) Quy định về giám kỹ thuật

  Trang bị an toàn tàu biển phải được Đăng kiểm kiểm tra, thử nghiệm trong chế tạo mới và sau khi lắp đặt lên tàu phù hợp với các yêu cầu tương ứng quy định ở Mục II Quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này.

  (2) Hồ sơ đăng kiểm

  - Giấy chứng nhận trong chế tạo

  Quy định về cấp Giấy chứng nhận cho thiết bị an toàn phải phù hợp với các quy định hiện hành của Đăng kiểm.

  - Giấy chứng nhận cấp cho tàu

  + Các tàu khách chạy tuyến quốc tế không kể kích thước, các tàu hàng có tổng dung tích bằng và lớn hơn 500 chạy tuyến quốc tế khi thỏa mãn yêu cầu của QCVN 21:2015/BGTVT và các yêu cầu của Quy chuẩn này sẽ được cấp Giấy chứng nhận tương ứng nêu ở 3.2.1-1(3) và 3.2.1-1 (6), Chương 3 Phần 1A của QCVN 21:2015/BGTVT.

  + Tất cả các tàu hàng có tổng dung tích bằng và lớn hơn 300 chạy tuyến quốc tế khi thỏa mãn yêu cầu của QCVN 21:2015/BGTVT và các yêu cầu của Quy chuẩn này sẽ được cấp Giấy chứng nhận tương ứng nêu ở 3.2.1-1(4) Chương 3 Phần 1A của QCVN 21:2015/BGTVT.

  + Các tàu hàng có tổng dung tích nhỏ hơn 500 chạy tuyến quốc tế và các tàu hàng có tổng dung tích bất kỳ hoạt động tuyến nội địa khi thỏa mãn yêu cầu của QCVN 21:2015/BGTVT và các yêu cầu của Quy chuẩn này sẽ được cấp Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị.

  + Tất cả các tàu khách không chạy tuyến quốc tế khi thỏa mãn yêu cầu của QCVN 21:2015/BGTVT và các yêu cầu của Quy chuẩn này sẽ được cấp Giấy chứng nhận an toàn tàu khách.

  - Thời hạn hiệu lực của các Giấy chứng nhận

  + Giấy chứng nhận nêu tại 1.2.2-1, 1.2.2-2 có hiệu lực, được gia hạn và được xác nhận như nêu trong mục 3.2.2 Chương 3 Phần 1A của QCVN 21:2015/BGTVT với điều kiện thiết bị an toàn phải được kiểm tra phù hợp với 1.3.3 Mục I của Quy chuẩn này.

  + Các Giấy chứng nhận nêu tại 1.2.2-3 và 1.2.2-4 có hiệu lực tối đa 5 năm với điều kiện thiết bị an toàn phải được kiểm tra phù hợp với 1.3.3 Mục I của QCVN 42:2015/BGTVT.

  Quản lý hồ sơ

  (1) Lưu giữ hồ sơ kiểm tra

  Tất cả hồ sơ do Đăng kiểm cấp cho tàu phải được lưu giữ và bảo quản trên tàu. Các hồ sơ này phải được trình cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét khi có yêu cầu.

  (2) Bảo mật

  Tất cả các hồ sơ do Đăng kiểm cấp cho tàu sẽ được Đăng kiểm bảo mật và không cung cấp bất kỳ bản tính, bản vẽ, thuyết minh hay nội dung chi tiết nào (kể cả bản sao của chúng) cho bất kỳ ai khi chưa có sự đồng ý trước của chủ tàu, trừ trường hợp đặc biệt - do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  Xem chi tiết tại QCVN 42:2015/BGTVT về trang bị an toàn tàu biển

   
  44 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (15/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận