Hồ sơ công chức có yêu cầu giấy khai sinh?

Chủ đề   RSS   
 • #601879 17/04/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1976)
  Số điểm: 14155
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 312 lần


  Hồ sơ công chức có yêu cầu giấy khai sinh?

  Sau khi có quyết định trúng tuyển công chức thì người trúng tuyển cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ công chức. Vậy các loại giấy tờ cần thiết là những gì? Có yêu cầu phải cung cấp giấy khai sinh hay không?

  Điều kiện đăng ký tuyển dụng công chức là gì?

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và không thuộc những trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức (Khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008) được đăng ký dự tuyển công chức:

  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  Đủ 18 tuổi trở lên;

  Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

  Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

  Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  Sau khi đăng ký dự tuyển thì thực hiện thi hoặc xét tuyển. Khi có kết quả tuyển dụng được phê duyệt thì Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

  Hồ sơ công chức gồm những gì? Có yêu cầu phải có giấy khai sinh?

  Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng thì hồ sơ tuyển dụng (Khoản 1 Điều 16 Nghị định 138/2020/NĐ-CP) gồm:

  - Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

  - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  Cụ thể, trong thời gian trên công chức hoàn chỉnh các thành phần hồ sơ gốc theo Điều 9 Thông tư 11/2012/TT-BNV:

  - Quyển “Lý lịch cán bộ, công chức”

  - Bản “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức”

  - Bản “Tiểu sử tóm tắt”

  - Bản sao giấy khai sinh gốc có chứng thực, giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế từ cấp huyện trở lên cấp và các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo của công chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ phải do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Trường hợp, văn bằng chứng chỉ được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

  - Các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận công chức.

  Như vậy, theo quy định nêu trên thì trong hồ sơ công chức cần phải có bản sao giấy khai sinh gốc có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lưu ý thêm trong trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Trong trường hợp đảm bảo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký. Và khi nhận được quyết định tuyển dụng thì người trúng tuyển phải đến cơ quan nhận việc trong vòng 30 ngày. Nếu không đến nhận việc trong thời gian trên thì sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

   

   
  383 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận