Hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật gồm gì?

Chủ đề   RSS   
 • #597579 29/01/2023

  Hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật gồm gì?

  Căn cứ theo mục 3 Phần II Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV quy định về hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật như sau:
   
  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT).
   
  - Bản thuyết minh điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT).
   
  - Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo mẫu quy định tại Phụ lục XXI ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT- BNNPTNT; Bản sao chụp giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền về môi trường cấp.
   
  - Trường hợp có phòng thử nghiệm thì nộp bản sao chụp Giấy chứng nhận hoặc các tài liệu liên quan đến việc công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 17025:2005 hoặc tương đương.
   
  - Trường hợp không có phòng thử nghiệm thì nộp bản sao chụp hợp đồng với phòng thử nghiệm đã được công nhận ISO 17025:2005 hoặc tương đương.
   
  - Trường hợp cơ sở đã hoạt động từ 02 năm trở lên, bổ sung bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) giấy chứng nhận hoặc các tài liệu liên quan đến việc công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008 hoặc tương đương.
   
  Số lượng hồ sơ: 01 bản giấy và 01 bản điện tử định dạng PDF.
   
  Thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật:
   
  - 30 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
   
  - 35 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt yêu cầu hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thời hạn khắc phục.
   
  91 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận