Hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #582059 30/03/2022

  Hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế nào?

  Theo quy định hiện hành của pháp luật về lĩnh vực thuế, hộ kinh doanh cá thể phải kê khai và nộp những loại thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

  Thứ nhất: Về thuế môn bài.

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC thì hộ kinh doanh phải đăng ký nộp thuế môn bài theo 06 mức như sau:                                                                            

  Bậc thuế

  Thu nhập 1 năm (đồng/năm)

  Mức thuế cả năm (đồng)

           1

  Trên 500 triệu

            1.000.000

           2

  Trên 300 triệu đến 500 triệu

               500.000

           3

  Trên 100 triệu đến 300 triệu

               300.000

           4

  Bằng hoặc dưới 100 triệu

               Miễn thuế

   Thứ hai: Về thuế giá trị gia tăng.

  Theo Khoản 3 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT – BTC căn cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế và ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

  Về cách tính:

  Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ (%) x Doanh thu

  Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định chi tiết về từng ngành nghề tại danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu được ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

  Theo Khoản 2, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng chịu thuế suất thuế GTGT là 05% bao gồm:

  • Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;
  • Quặng để sản xuất phân bón là các quặng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón như quặng Apatít dùng để sản xuất phân lân, đất bùn làm phân vi sinh;
  • Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác;
  • Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

  Lưu ý: Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

  Thứ ba: Về thuế thu nhập cá nhân.

  Theo Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định cách xác định số thuế TNCN phải nộp theo công thức sau:

  Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

  Trong đó:

  - Doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  - Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

  + Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

  + Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

   
  429 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583684   30/04/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế nào?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Trong bài viết bài đề cập đến thuế môn bài, theo như mình tìm hiểu thì đây còn được gọi là lệ phí môn bài . Đây là lệ phí thu hàng năm đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh. Trong các sắc thuế Việt Nam không có quy định về khái niệm lệ phí môn bài. Tuy nhiên, thực tế thì lệ phí môn bài đã tồn tại rất lâu và với những người kinh doanh thì biết khá rõ về lệ phí này. Từ bài viết của bạn mà có thể giúp nhiều người quan tâm và hiểu về lệ phí này hơn, đặc biệt là những người quan tâm đến hoạt động kinh doanh. 

   
  Báo quản trị |