Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #580247 31/01/2022

  Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

  Hiện có nhiều thắc mắc liên quan đến việc xuất hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh, trong đó có vấn đề tại sao hộ, cá nhân kinh doanh lại không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Cụ thể căn cứ vào Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:
  "2. Các loại hóa đơn:
  a)  Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
  - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
  - Hoạt động vận tải quốc tế;
  - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;"
  "2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:
  a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;
  b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh."
  =>> Từ những lý do trên chính là căn cứ để xác định, hộ kinh doanh không được khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, do đó không được xuất hóa đơn GTGT với các hoạt động thương mại của mình. Nếu muốn xuất hóa đơn GTGT, các hộ kinh doanh phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.
   
  711 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580341   08/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Hộ kinh doanh không thể xuất hóa đơn VAT như doanh nghiệp, tuy nhiên trong trường hợp hộ kinh doanh muốn xuất hóa đơn, có thể xuất hóa đơn do Cơ quan thuế bán theo tháng. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hộ kinh doanh sẽ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, tỷ lệ phần trăm nhân doanh thu thuộc đối tượng được mua hóa đơn của Cơ quan thuế.

   
  Báo quản trị |  
 • #580746   27/02/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Thực tế, dù không thể xuất hóa giá trị gia tăng (VAT) như các doanh nghiệp song các hộ kinh doanh cá thể lại được phép xuất hóa đơn GTGT do cơ quan thuế phát hành và bán theo tháng.

  Theo Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được phép mua hóa đơn của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ tính theo tỷ lệ % x doanh thu.

  Tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về việc bán hóa đơn của cơ quan thuế như sau:

  - Cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo từng tháng.

  - Số lượng hóa đơn cơ quan thuế bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển (gồm 50 số hóa đơn cho mỗi loại hóa đơn). Những trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa hết tháng đã dùng hết hóa đơn mua lần đầu thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn sẽ bán cho lần mua tiếp theo.

  - Đối với những lần mua hóa đơn tiếp theo của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế sau khi đã kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và văn bản đề nghị mua hóa đơn và giải quyết nhu cầu mua hóa đơn này trong ngày. Tuy nhiên, số lượng hóa đơn bán ra cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh cũng sẽ được giới hạn: không bán quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

  - Những trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu mua hóa đơn quyển, chỉ muốn mua hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn lẻ  (01 số hóa đơn) theo từng lần phát sinh và sẽ không thu tiền.

  Ngoài ra, các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành, khi muốn chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hay hóa đơn điện tử để sử dụng thì bắt buộc phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế bắt đầu từ ngày chuyển đổi sử dụng hóa đơn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

   
  Báo quản trị |