Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp tư nhân có được giảm thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #603057 06/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp tư nhân có được giảm thuế?

  Không ít các trường hợp nhiều hộ kinh doanh gia đình hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ một phần nhằm không phải đóng thuế doanh nghiệp. 
   
  Tuy nhiên, khi quy mô kinh doanh ngày càng lớn thì bắt buộc phải chuyển đổi sang doanh nghiệp tư nhân. Vậy khi chuyển đổi sang doanh nghiệp tư nhân có được giảm thuế?
   
  ho-kinh-doanh-chuyen-doi-sang-doanh-nghiep-tu-nhan-co-duoc-giam-thue
   
  1. Doanh nghiệp tư nhân mới chuyển từ hộ kinh doanh được hỗ trợ gì?
   
  Căn cứ Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ như sau:
   
  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
   
  + Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật.
   
  + Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
   
  - Nội dung hỗ trợ bao gồm:
   
  + Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp.
   
  + Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
   
  + Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
   
  + Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
   
  + Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.
   
  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
   
  Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.
   
  - Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   
  2. Doanh nghiệp tư nhân chuyển từ hộ gia đình có được hỗ trợ vay vốn?
   
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chuyển đổi từ hộ gia đình có nhu cầu vay vốn sẽ được hỗ trợ tiếp cận tín dụng theo Điều 8 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định như sau:
   
  - Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
   
  - Khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác.
   
  - Khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.
   
  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.
   
  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 9 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.
   
  3. Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi từ hộ gia đình có được hỗ trợ mặt bằng?
   
  Mặt bằng sản xuất thường là vấn đề khó khăn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi phải đối mặt với chi phí thuê, mướn cao, do đó Nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo Điều 11 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định như sau:
   
  Căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
   
  Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.
   
  Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
   
  Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương.
   
  Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất quy định tại Điều này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước.
   
  Như vậy, cá nhân, hộ gia đình có kinh doanh dưới dạng hộ kinh doanh mà đã chuyển sang thành lập doanh nghiệp lần đầu với quy mô nhỏ và vừa thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ giảm thuế doanh nghiệp.
   
  230 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận