Hộ kinh doanh cá thể có thể cho doanh nghiệp vay tiền không?

Chủ đề   RSS   
 • #497960 27/07/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Hộ kinh doanh cá thể có thể cho doanh nghiệp vay tiền không?

  Theo khoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định : “cho vay”là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

  Tại khoản 12 Điều này thì hoạt động Ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ trong đó có cấp tín dụng.

  Luật các tổ chức tín dụng quy định: nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động Ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán (khoản 2 Điều 8).

  Như vậy, cho vay là một hình thức cung cấp tín dụng thuộc hoạt động của Ngân hàng.

   Chỉ có các tổ chức tín dụng thì mới có thể kinh doanh các hoạt động của Ngân hàng.

  Trong đó, tổ chức tín dụng phải đăng kí kinh doanh theo từng hình thức tương ứng ví dụ ngân hàng thì phải được thành lập công ty dưới dạng công ty cổ phần hoặc tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  Hộ gia đình không được đăng kí kinh doanh các hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, hộ gia đình vẫn có thể cho người khác vay có thỏa thuận về lãi suất (giao dịch dân sự) theo quy định của Bộ luật Dân sự.

  Trên đây là những quy định pháp luật cơ bản về vấn đề này.

  Cập nhật bởi Phong_96 ngày 27/07/2018 09:02:42 CH
   
  2760 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Phong_96 vì bài viết hữu ích
  MayDuong (06/09/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #497995   28/07/2018

  Về vấn đề này mình cũng từng độc qua. Hoạt động vay là nghiệp vụ của ngân hàng thực hiện. Tuy nhiên, tùy vào trường hợp mà hoạt động vay này không chỉ ngân hàng mới được pháp thực hiện. Trong bộ luật dân sự cũng quy định về hoạt động vay. Do dó, một cá nhân cũng được phép cho vay. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại bị hạn chế hạt động cho vay.

   
  Báo quản trị |  
 • #498019   28/07/2018

     Hộ kinh doanh cá thể có thể cho doanh nghiệp vay tiền. Vì xét theo góc độ của luật dân sự thì giao dịch này có thể thực hiện được và vẫn được pháp luật thừa nhận, baỏ vệ, chỉ cần ta vận dụng luật một cách linh hoạt thì vấn đề này không phải khó.

   
  Báo quản trị |  
 • #498039   29/07/2018

  Mydung0407
  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 16 lần


  Theo như chủ top đã nói như trên: Hộ gia đình không được đăng kí kinh doanh các hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, hộ gia đình vẫn có thể cho người khác vay có thỏa thuận về lãi suất (giao dịch dân sự) theo quy định của Bộ luật Dân sự.

  Như vậy, vấn đề đặt ra được trả lời ;là hộ kinh doanh cá thể có thể cho doanh nghiệp vay tiền với mưc lãi suất do hai bên thỏa thuận và lãi suất ở đây được quy định theo Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 thì: “1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

  Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
   
  Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
   
  2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”
   
  Báo quản trị |  
 • #498087   29/07/2018

  Nếu xét căn cứ Bộ luật dân sự thì việc hộ kinh doanh cho doanh nghiệp vay là một giao dịch dân sự xác lập hợp đồng vay tài sản theo quy định tại Điều 463 BLDS 2015 “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

  Vậy giữa 2 chủ thể thỏa các điều kiện trên thì được phép thực hiện hợp đồng cho vay tài sản. Và cũng theo quy định tại BLDS thì tài sản là tiền, vì vậy hộ kinh doanh cho doanh nghiệp vay tiền là hợp pháp  

   

   
  Báo quản trị |  
 • #501566   06/09/2018

  Thực tế thì việc cho vay vẫn diễn ra rất nhiều trong đời sống giữa các cá nhân, giữa các hộ gia đình với doanh nghiệp mà không cần phải thực hiện nghiệp vụ cho vay có chức năng như ngân hàng. Theo đó thì có thể linh hoạt áp dụng luật dưới hình thức hợp đồng vay. Cụ thể quy định tại điều 463 Bộ luật Dân sự 2015:

  "Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định."

   
  Báo quản trị |