Hộ kinh doanh cá thể có cần phải lấy hoá đơn đầu vào không?

Chủ đề   RSS   
 • #605452 15/09/2023

  Hộ kinh doanh cá thể có cần phải lấy hoá đơn đầu vào không?

   Hóa đơn là tài liệu liệt kê các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng và đặt ra nghĩa vụ đối với khách hàng là phải thanh toán cho doanh nghiệp đối với các sản phẩm và dịch vụ đó. Hóa đơn là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ, bởi vì hóa đơn là tài liệu kinh doanh cho phép các công ty được thanh toán cho các dịch vụ của họ.

  1. Khái niệm hóa đơn đầu vào?

   Pháp luật hiện hành quy định trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh các cá nhân, tổ chức cần phải có những giấy tờ để chứng minh về nguồn gốc của các loại hàng hóa mà mình kinh doanh để xác định hàng hóa của mình kinh doanh là loại hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Một trong những giấy tờ chứng minh về nguồn gốc của hàng hóa có thể là các loại hóa đơn đầu vào, ta có thể hiểu hóa đơn đầu vào là những loại hóa đơn được các tổ chức kinh doanh sử dụng các hóa đơn này được sử dụng vào mục  đích để thanh toán cho các hoạt động mua sắm hàng hóa, mua các loại vật tư, vật liệu cũng như là để thanh toán các dịch vụ .....

  Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có các loại hóa đơn đầu vào ví dụ như: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng,....

  2. Hộ kinh doanh có cần thiết phải có hóa đơn đầu vào không?

  - Tùy thuộc vào nhu cầu cũng như quy mà mà các hộ kinh doanh sẽ có thể áp dụng các phương pháp tính thuế khác. Hiện nay, hộ kinh doanh có thể áp dụng các phương pháp tính thuế như sau:

   + Hộ kinh doanh tính thuế theo phương pháp kê khai: Phương pháp tính thuế này thường được áp dụng đối với những hộ kinh doanh hoặc những cá nhân kinh doanh kinh doanh với quy mô lớn hoặc những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhu cầu áp dụng phương pháp kê khai để tính thuế;

   + Hộ kinh doanh tính thuế theo phương pháp khoán: Phương pháp này được hiểu là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khoán cho cơ quan thuế một mức doanh thu ổn định trong năm để làm căn cứ tính thuế;

   + Hộ kinh doanh tính thuế theo phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh: Đây là phương pháp tính thuế áp dụng đối với những hộ kinh doanh hoặc những cá nhân kinh doanh nhưng thời gian kinh doanh không thường xuyên và khi họ kinh doanh thì sẽ không có địa điểm kinh doanh cố định;

  - Do đó, ta có thể nhận thấy việc xác định nghĩa vụ thuế phải nộp của hộ kinh doanh không căn cứ vào hóa đơn đầu vào của hộ kinh doanh.

  - Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình thì hộ kinh doanh nên có các hóa đơn để vào nhằm mục đích chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa cũng như là giúp hộ kinh doanh có thể dễ dàng hơn trong việc giải trình với cơ quan thuế khi có phát sinh các hoạt động kiểm tra về hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

  - Mặt khác, tại thời điểm hiện tại theo Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định về phương pháp tính thuế đối với các hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai thì hộ kinh doanh sẽ có trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ các chế độ về kế toán, hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ xác định số tiền thuế mà hộ kinh doanh có trách nhiệm phải nộp cho cơ quan thuế.

   Khi áp dụng phương pháp kê khai này thì hộ kinh doanh sẽ phải có trách nhiệm thực hiện một cách nghiêm chỉnh về các chế độ kế toán và hóa đơn chứng từ trong đó việc đảm bảo đầy đủ hóa đơn đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh là điều cần thiết trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh.

   
  1196 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận